Art direction, Brand identity & Print

Client: Tripperzone
Art director: Alba Durana
Graphic design: Durana-Durana

 

Tripperzone is the response of those tireless travelers who cross the world for pleasure searching adventures and unique experiences. With a different classic travel agency model, this one is based on the trips made-to-measure 100%, the logo is a reflection of adventure and professionalism. The aim of brand construction is transmit a few more definite values and extend the user network interested in the new destinations.

Tripperzone és la resposta per aquells viatgers incansables que recorren el món per plaer i a la recerca d'aventures i experiències úniques. Com un model diferent de l'agència de viatges basat en els viatges a mida 100%, el logotip reflecteix aventura i professionalitat. La construcció de la marca té com a objectiu transmetre uns valors més definits i ampliar la xarxa d'usuaris interessats en les noves destinacions.

 

Tripperzone es la respuesta de aquellos viajeros incansables que recorren el mundo por placer y en busca de aventuras y experiencias únicas. Con un modelo distinto a la agencia de viajes basado en los viajes 100% a medida, el logotipo es reflejo de aventura y profesionalidad. La construcción de la marca tiene como objetivo transmitir unos valores más definidos y ampliar la red de usuarios interesados en las nuevas destinaciones.