durana_durana_palco_logo_okdurana_durana_palco_logo_ok

Editorial, Brand identity, Naming & Website

Client: Cinnamon News
Art director: Àxel Durana
Naming: Àxel Durana
Graphic design: Durana-Durana
Typography: Timmons NY by Matt Willey

 

Palco23 és un mitjà de comunicació digital que neix amb l'objectiu de ser una eina informativa útil dirigida als professionals de la industria esportiva.
Palco23 s'ha convertit en el diari líder del negoci de l'esport a Espanya; prolongant els seus projectes al medi offline, l'empresa elabora continguts que recull en forma d'informes, revistes o dossiers per afavorir l'anàlisi i el debat entre els seus usuaris.
Amb l'objectiu de potenciar valors com la qualitat dels continguts i el rigor d'aquests, el disseny reflecteix una estètica dura i règia per distingir-se dels mitjans de comunicació del sector sense perdre l'energia que desprèn l'esport.

Palco23 es un medio de comunicación online que nace con el objetivo de ser una herramienta informativa útil dirigida a los profesionales de la industria deportiva. 
Palco23 se ha convertido en el diario líder del negocio del deporte en España; extendiendo sus proyectos al mundo offline, la empresa elabora contenidos que recoge en forma de informes, revistas o dossieres para favorecer el análisis y el debate entre sus usuarios.
Con el objetivo de potenciar valores como la calidad de los contenidos y el rigor de éstos, el diseño refleja una estética dura y regia para distinguirse de los medios de comunicación del sector sin perder la energía que desprende el deporte.