Kitchen Stencil Typography

Type design & Editorial

Client: Bookstore La Central
Art director: Ellen Diedrich
Graphic design: Alba Durana
Type design: Axel Durana
Collaboration: Studio Aparte

 

Brochure designed for Jean Paul Gaultier's itinerant exhibition “Universo de la moda. De la calle a las estrellas”. Realized by La Central and Mapfre Foundation. To create the representative graphic piece, two recognizable visual elements are used. We performed a similar text font  that had the logo designer, with sleeker lines combined with the seaworthy stripes, work characteristics of the fashion designer.

Kitchen Stencil Typography

Brochure dissenyat per l'exposició itinerant de Jean Paul Gaultier "Universo de la moda. De la calle a las estrellas" realitzat per La Central i Fundación Mapfre. Per crear una peça gràfica representativa es van utilitzar dos elements visuals reconeixibles. Vam realitzar una tipografia que tingués aspectes similars al logotip del dissenyador però de línies més elegants i es va combinar amb les ratlles marineres característiques de l'obra del modista.
 

Brochure diseñado para la exposición itinerante de Jean Paul Gaultier “Universo de la moda. De la calle a las estrellas” realizado por La Central y la Fundació Mapfre. Para crear una pieza gráfica representativa se utilizó dos elementos visuales reconocibles. Realizamos una fuente que tuviera aspectos parecidos al logotipo del diseñador con lineas más elegantes y se combinó con las rallas marineras, características de la obra del modista.