logo
Durana-Durana_Publiverd

Publiverd

Art direction, Brand identity, Editorial, Signage, Strategy & Website

Client: Publiverd Stands
Art director: Àxel Durana
Graphic design: Durana-Durana
Photography: Andrea Bosch

Publiverd is a company specializing in the creation of stands. In process of growth and with the aim to obtain major dimensions and international clients there was realized an integral change of his identity to generate a renewed and modern image. The proposal is Publiverd’s identity reflects their capabilities to build unique and amazing stands, made with the most advanced techniques stands. The design is helping Publiverd to reach his aims managing to differ from his competitors and be recognized.

Publiverd és una empresa especialitzada en la creació de stands. En procés de creixement i amb l'objectiu d'aconseguir clients de majors dimensions i internacionals, es va realitzar un canvi integral de la seva identitat per generar una imatge renovada, potent i moderna. L'objectiu és que la identitat reflecteixi les capacitats de Publiverd per realitzar stands únics, sorprenents i realitzats amb les més avançades tècniques. El disseny està ajudant a Publiverd a arribar als seus objectius aconseguint diferenciar-se dels seus competidors i ser reconeguts.

Publiverd es una empresa especializada en la creación de stands. En proceso de crecimiento y con el objetivo de conseguir clientes de mayores dimensiones e internacionales, se realizó un cambio integral de su identidad para generar una imagen renovada potente y moderna. El objetivo es que la identidad refleje las capacidades de Publiverd de realizar stands únicos, sorprendentes y realizados con las más avanzadas técnicas. El diseño está ayudando a Publiverd a alcanzar sus objetivos consiguiendo diferenciarse de sus competidores y ser reconocidos.