logo

Maria Martí Vigil

Brand identity & Website

Client: Maria Martí Vigil
Art director: Alba Durana
Graphic design: Durana-Durana

Durana_Monguilod_home23

Maria compensates her youth with ideas and a definite style. Her work reflects sensitivity and intelligence. Creates visual metaphors giving her illustrations added significance beyond aesthetics. Therefore we proposed a modern, feminine, full of details identity that reflect the aspects on which it bases her work. With this approach we created the logo, which represents her initials and her picaresque attitude in addressing her projects. 

La Maria compensa la seva joventut amb idees i un estil molt definit. El seu treball ofereix sensibilitat i intel·ligència. Crea metàfores visuals atorgant a les il·lustracions un significat afegit més enllà de l'estètica. Per això vam proposar una identitat actual, femenina, plena de detalls que reflecteixen els aspectes en els quals basa el seu treball. Amb aquest criteri vam crear el logotip, que tant la representa a ella, a través de les seves inicials com la seva actitud picaresca davant dels projectes. 

Durana-Durana_Maria_web2

Maria compensa su juventud con ideas y un estilo definido. Su trabajo refleja sensibilidad e inteligencia. Crea metáforas visuales otorgando a sus ilustraciones un significado añadido más allá de la estética. Por ello propusimos una identidad actual, femenina, llena de detalles que reflejara los aspectos en los que basa su trabajo. Con ese criterio creamos el logotipo, que tanto la representa a ella a través de sus iniciales como su actitud picaresca frente a los proyectos. 

Adress

Pau Claris, 173
4t 1ª
08037 Barcelona
Espanya
Google Maps


Contact

New Business, Job or Internship
marta@durana-durana.com

Àxel Durana
axel@durana-durana.com

Alba Durana
alba@durana-durana.com


Find us