logo

Forevents

Art direction, Brand identity, Editorial, Naming, Print & Website

Client: Forevents
Art director: Áxel Durana
Naming: Áxel Durana
Graphic design: Durana-Durana

Company dedicated to organizing custom-made weddings and events. Our goal was to build a single brand, from its name to the graphic pieces that identify and reflect the interest to create exclusive moments for his clients. The identity provided to Forevents the possibility of professionalized and gain relevance in the sector.

Empresa dedicada a l'organització a mida i de forma personalitzada de casaments i esdeveniments. El nostre objectiu era construir una marca única, des del nom fins a les peces gràfiques, que la identifiquin i que reflecteixin l'interès per crear moments exclusius pels seus clients. La identitat ha proporcionat a Forevents la possibilitat de professionalitzar-se i de guanyar rellevància en el sector.

Empresa dedicada a la organización de bodas y eventos realizados a medida y de forma personalizada. Nuestro objetivo era construir a una marca única, desde su nombre hasta las piezas gráficas, que la identifiquen y que reflejen el interés por crear momentos exclusivos para sus clientes. La identidad a proporcionado a Forevents la posibilidad de profesionalizarse y ganar relevancia en el sector.